สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่ออย่างไรไม่ผิด ใช้อย่างไรได้ผล

รวมเล่มมาจาก - ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สนทนาธรรม: คติจตุคามรามเทพ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์