ปีใหม่ สดใส สุขสันต์

รวมเล่มมาจาก - ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์