ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)

...เมื่อมองย้อนหลังไปดูเหตุการณ์ กิจกรรม และการพบปะพูดจาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติโยมที่วัดเวลานั้น มองโล่งๆ โดยไม่มีงานหนังสือที่เร่งรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแห่งความงดงามสดใส ลึกลงไปในจิตใจของแค่ละคน ก็มีความปรารถนาดี ความชื่นชม และไมตรี กว้างออกมาข้างนอก ก็เป็นบรรยากาศแห่งความร่าเริง เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสุขสันต์บันเทิง ภาพนี้ มีสาระที่เป็นบุญกุศล ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคนไทย ที่มีความหมายควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน...
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ วัดวชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 179th St., Bronx, N.Y.)