ธรรมะทวิพากย์: Dhamma Bilingualized (ฉบับ ๒ พากย์)

แปลจาก - พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
- วินัยชาวพุทธ