ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก

...สมัยนี้พัฒนากันแต่ความสามารถหาสิ่งบำเรอความสุข  แต่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ในการพัฒนาคน  เราต้องให้เขามีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้น  ให้เขามีความสุขง่ายขึ้น  และเป็นทุกข์ได้ยาก...

...เรื่องการพัฒนาความสุขนี้เราไม่ได้เน้นกันเลย  คือความสุขนี้พัฒนาได้หลายชั้น  ต่อจากสุขเมื่อได้เสพ  เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป  เขาก็มีความสุขจากการทำสิ่งดีงาม  หรือการกระทำที่ให้เกิดการสร้างสรรค์  เมื่อทำก็มีความสุข  ทำสำเร็จแล้วก็มีความสุข...

...มีศักยภาพแห่งความสุขพื้นฐาน ๓ อย่าง คือ

  • ความสุขจากธรรมชาติ 
  • ความสุขทางสังคม 
  • ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต...