แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

...งานใหญ่อย่างกิจการพระศาสนาด้านต่างๆ นี้ โดยมากมักมิใช่เป็นงานที่จะจบ หรือเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวหรือในคนรุ่นเดียว แต่มักเป็นงานที่ต้องส่งต่อ และช่วยกันสืบทอดสานเสริม โดยคนต่างรุ่นรับช่วงกันไป การใด คนเก่าทำไว้เสร็จดีแล้ว คนใหม่ก็ใช้ประโยชน์และรักษาส่งต่อแก่คนรุ่นที่ตามมา งานใดหรือแง่ด้านไหนยังทำค้างอยู่ หรือเป็นเรื่องที่ต่อกาลสมัย คนรุ่นใหม่ก็สานเสริมสืบต่อกันไป...

ผู้รับช่วงหรือสืบทอด เมื่อตระหนักชัดความนี้แล้ว ก็เร่งเดินหน้าต่อไป โดยมองไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงจุดที่ท่านให้พาเรามามุ่งที่จะไป มิใช่มาครวญถึงว่า ท่านพาเรามาถึงนี่ก็จากไปเสีย แล้วก็เข้ากอดต้นไม้ข้างทาง ลงนั่งมองแต่ทางที่ท่านได้พาผ่านมาแล้วสืบไป...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม
รวมเล่มมาจาก - พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา