ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทัน

รวมเล่มมาจาก - รักษาใจยามป่วยไข้
- เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก