แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

...มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้  และต้องฝึก...ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มว่า  "มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก"...

...การที่ชีวิตเป็นอยู่ดำเนินไป ก็คือการที่ต้องเคลื่อนไหวพบประสบการณ์ใหม่ๆ เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะต้องรู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องปฏิบัติหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง...เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขาหรือการศึุกษา...ฝรั่งบางพวกว่าชีวิตคือการต่อสู้ บ้างก็ว่าชีวิตเป็นความฝัน แต่ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนา ชีวิตคือการศึกษา...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหารระดับสูง ของ กรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยนไปสู่ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น