อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

ที่มาจาก การประพันธ์
แปลจาก - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต