ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์

รวมเล่มมาจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์