ขอคำตอบจาก ผบ.สูงสุด กรณีนายทหารทุจริตแห่งชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธ 3 เหล่าทัพ

...คนไทยควรได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ที่มีคนร้ายใช้ข่าวสารข้อมูล ทำการทุจริตต่างๆ แล้วมีความรู้เท่าทัน รู้จักตรวจสอบหลักฐาน และหาความรู้กันให้จริงจังจนถ่องแท้ชัดเจน เพื่อให้คนทุจริตไม่อาจหลอกลวงเราได้ ความเจริญงอกงามทางปัญญา จะได้เกิดขึ้นในสังคมไทย...