ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน

รวมเล่มมาจาก - ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา