ข้อคิดชีวิตทวนกระแส

...คนที่มีชีวิตทวนกระแสอย่างถูกต้อง จะต้องมีแนวทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และเรามุ่งไปในแนวทางนั้นอย่างสอดคล้องกับความเข้าใจความจริง และความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตจิตใจ จนกระทั่งว่าที่ทวนกระแสนั้นกลายเป็นเพียงอาการที่เขาว่ากัน แต่ในใจที่แท้จริงชีวิตของเราไม่ได้ทวนเลย เพราะมันเป็นความสะดวกสบายสำหรับเรา เป็นความดีงาม เป็นความสุข เป็นภาระกระทำที่เราทำได้เป็นอัตโนมัติของเราเอง...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม