การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด


"... การเมืองนี่ พระไม่ยุ่งด้วยนะ
แต่พระต้องพูดนะ เรื่องธรรมะ/ธัมมะ สำหรับการเมือง..."