ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม

...กราบบุพการีผู้มีพระคุณ เกื้อกูลทำประโยชน์แต่ปฐม สร้างความดีให้คนชื่นชม มีปรารมภ์ผลใดให้ตอบแทน...
เรียบเรียงบางส่วนจาก