ธรรมนูญชีวิต (ภาษาลาว)

แปลจาก - ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม