ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

บุญนี้ อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่ เราต้องศึกษาบุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทำเพิ่ม เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปก็ก้าวต่อไป มิฉะนั้นเราจะติดอยู่ จมอยู่ หรือว่าชะงักตันอยู่กับที่เท่าเดิม คนทำบุญ ไม่ควรจะติดอยู่เท่าเดิม แต่ควรจะก้าวหน้าไปในบุญ

Do not underestimate the scope of the term 'merit.' We should study this matter carefully. What goodness. what virtuous qualities, do we possess that should be developed so that the quality of our lives is enhanced and the blessings spread far and wide? Recognizing our good qualities, we make progress. For if we fail to make this effort, we get stuck and bogged down at the same old place. Instead of getting stuck and resting on our laurels, we should strive to develop in goodness.

แปลจาก - ก้าวไปในบุญ