ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์

การทำบุญพื้นฐานนั้น เริ่มด้วยการสร้างสรรค์ชุมชนโดยเหล่าบุญกรช่วยกันจัดสรรถิ่นอาศัยที่อยู่ที่ทำการที่ทำกินให้เป็นถิ่นรมณีย์ ที่แต่ละคนมีชีวิตดีงามตั้งอยู่ในศีล และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นที่คล่องสบายมั่นคงปลอดภัย อยู่ร่วมกันได้ผาสุกสวัสดี มีความสุขจริงที่ไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุข พรักพร้อมพอแก่การที่จะเรียกว่า มีชีวิตงาม มีสังคมดี มีธรรมชาติเป็นรมณีย์