มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน (A Review of Desire) Since the Time of Genghis Khan) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ฉันทะ คือ ความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน แล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้น แปลง่ายๆว่า ใจรัก อยากทำ

ตัณหา คือ ความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด อยากโอ่ อยากโก้ อยากบำรุงบำเรอ

Two Kinds of Desire
Wholesome desire (Chanda):
The desire for things to exist in a state of wellbeing and fulfilment; the desire to gain knowledge and to act in order to bring about such wellbeing and fulfilment.

Craving (tanha)
the desire to consume; the desire for self-gratification; the desire for self-aggrandizement.
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
แปลจาก - มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน