โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

โพชฌงค์ นี้เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยมหลายท่านรู้จักในชื่อที่เป็นบทสวดมนต์ เรียกว่าโพชฌงคปริตร และนับถือกันมาว่า เป็นพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยาย เพื่อให้คนป่วยได้สดับรับฟังแล้วจะได้หายโรค

The seven factors of enlightenment comprise one of the Buddha's cardinal teachings. Many laypeople are familar with these qualities in the context of the protective chant known as the bojjhaṅgā Paritta. This chant is particularly revered as it is believed that by reciting it in the presence of someone who is sick, the person will be cured.
แปลจาก - โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ