ใหม่ตลอดปี มีสุขตลอดไป

ความใหม่ที่เป็นของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวันที่เรากำหนดกันว่าเป็นสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ อย่างพ่อแม่ก็แสดงเมตตาต่อลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคารพนับถือกัน ส่งความสุขให้แก่กันในปีใหม่ ส่งการ์ด ส่งบัตรอวยพร แสดงความปรารถนาดี คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมาจากไมตรีจิตมิตรภาพ ความปรารถนาดีของผู้อื่นหรืออย่างถึงวันปีใหม่เช่นนั้น ลูกๆอาจจะเข้ามาแสดงความปรารถนาดีแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ เอาดอกไม้มามอบให้หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงน้ำใจ หรือเอาถ้อยคำที่เป็นมงคลมาสื่อใจเป็นการแสดงถึงความรู้สึกปรารถนาดีและความรักนั้นจิตใจของพ่อแม่ก็มีความสุขสดชื่นเบิกบาน หรือว่าคุณพ่อคุณแม่แสดงความรักต่อลูกก็เช่นเดียวกัน
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กาลเวลา
- บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)