วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย

วันเกิดนี้อาดาอายุ 80 ปี
ส่งปีเก่าแล้ว ก็รับปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นครั้งใหญ่
พูดกันว่า ถ้าเริ่มต้นดี ก็มีหวังว่าจะดีต่อไปข้างหน้า
ดังที่เห็นกันชัดว่า จะออกเดินทาง ถ้าตั้งต้น
เข้าทางถูกแล้ว ก็หวังได้ว่าจะไปถึงจุดหมาย
จะเริ่มต้นปีใหม่ให้มีความสุข ก็ไม่ใช่สุขอยู่อย่างเดียว
แต่ให้สุขต่อๆไป และถ้าจะให้ดี ก็สุขตลอดปี
แล้วก็สุขตลอดไป

ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ธรรมทานวันมงคล จาก อาดา อาผา