จะพึ่งตน ก็ต้องมีตนที่พึ่งได้

การที่คนไทยชอบพูดกันนักว่า "ให้พึ่งตน ให้พึ่งตัวเอง" ทำไมจึงว่าถูกเพียงครึ่งเดียว ?