คนไทยกับสัตว์ป่า

...ถ้าเราพัฒนาคนไม่สำเร็จ  แม้ว่าคนนั้นจะเป็นสัตว์เมืองก็จริง  ตัวอยู่ในเมืองแต่หัวใจเป็นสัตว์ป่า  และจะเป็นสัตว์ป่าที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าชนิดไหนๆทั้งหมด  ดังจะเห็นได้ง่ายๆว่า  กวางไม่หมดป่าเพราะเสือกัด  แต่กวางอาจจะหมดป่าเพราะคนล่า...

...พระพุทธเจ้าไม่หนีปัญหา  ข้อความที่พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า  อะหัง นาโควะ สังคาเม  เรานี้เหมือนช้างเข้าสู่สงคราม  ต้องเจอหอก ดาบ และแม้แต่ลูกศร  ลูกธนูที่เขายิงมา  เราจะไปกลัวอะไร  เราต้องสู้เหมือนช้างใหญ่เข้าสู่สงครามแล้ว  ไม่มีความหวาดกลัว  เพราะฉะนั้นชาวพุทธนี้เป็นนักสู้ปัญหา  ต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหา  เหตุเกิดที่ไหนต้องให้ระงับที่นั่น  อันนี้เป็นคติอย่างหนึ่ง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมการและสมาชิกแห่งสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งญาติมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา