ພົຈນານຸກຣົມພຸທທະສາສຕร์ ສະບັບປະມວລທັມມ໌ (ลาว-อังกฤษ) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

แปลจาก - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม