ช่วยตัวเรา เพื่อช่วยผู้อื่น

ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณีและคุณเต็มพรรณ ยอดมณี
แปลจาก - Helping Yourself To Help Others