ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม

...คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์ เช่น คนหนึ่งพูดน้อย อีกคนหนึ่งพูดมาก เอามาปรับเข้าด้วยกันก็เลยพูดพอดี ถ้าทั้งสองคนพูดน้อยด้วยกันก็ได้เท่าเดิม จึงเอาความแตกต่างมาปรับให้พอดี เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถในการฝึกตัวพัฒนาตัวแค่ไหน

...คนที่แต่งงานถือได้ว่ากำไร เพราะได้กำลังเสริมขึ้นมามาก ต้องรู้จักใช้กำลังที่เพิ่มขึ้นมานั้นให้เป็นประโยขน์

...การปลูกต้นไม้แห่งชีวิตสมรส จึงมีความหมายโยงไปถึงคุณพ่อคุณแม่ และญาติมิตรทั้งหมด ให้ทุกคนเจริญงอกงามในความสุข และความดีไปด้วยกัน
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณณิชยา สุขพานิช และ คุณพสุ สุนทรพิทักษ์ ณ วัดญาณเวศกวัน