ความมั่นคงทางจิตใจ

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา