จารึกอโศก

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๑๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ISBN974-344-096-8
เลขหมู่BQ295