ชีวิตที่สมบูรณ์: เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ปัญหาวัดพระธรรมกาย
ข้อมูลพัฒนาการ
"ชีวิตที่สมบูรณ์ : เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย" เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์จาก
  • ชีวิตที่สมบูรณ์
  • เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ เป็นการตัดตอนจากหนังสือ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ หน้า ๙-๒๙
  • ปัญหาวัดพระธรรมกาย
เพื่อแจกเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระปริยัติวงศาจารย์ (ช่วง จิตวิริโย) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่