ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์

ภาษาไทย
คำโปรย

เนื้อหาของหนังสือ  เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง  นำมารวมเป็นเล่มเดียว  เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์  สดใส และสุขสันต์

รวมเล่มมาจาก - ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- เพิ่มพลังแห่งชีวิต
- วาสนาสร้างเองได้
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ISBN974-94876-8-0
เลขหมู่BQ4570.L5