กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

ภาษาไทย
คำโปรย
บทปาฐกถาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรม  ทั้งสามเรื่อง 
  • ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม
  • หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
  • นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก
และบทเสริมเรื่อง ผลกรรมในชาติหน้า
นำมารวมเป็นเล่มเดียว  โดยมุ่งจับประเด็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป  โดยเฉพาะแง่ที่ว่าควรจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษ  เพราะเหตุที่มีคนเข้าใจผิดอยู่มาก  หรือเพราะสัมพันธ์กับแนวความคิดและสภาพของสังคมในปัจจุบัน
รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
มีบทเสริม : ผลกรรมในชาติหน้า
พิมพ์ครั้งแรก๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ISBN974-47890-37-2, 974-8357-36-8
เลขหมู่BQ4435