ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

ภาษาไทย
คำโปรย
... สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้ำกำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และำกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี ณ วัดญาณเวศกวัน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "ถ้าเชิดชูพระคุณแม่มาได้ การศึกษาไทยยังไม่สิ้นความหวัง แต่ถ้าฟื้นพระคุณแม่ไม่ไหว สังคมไทยคงวอดวายแน่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ISBN974-91468-6-7
เลขหมู่BQ4570.G7