ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ภาษาไทย
คำโปรย
...ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเองในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร...

...คนโบราณท่านรู้ใจและเห็นใจคนขี้โกรธ จึงพยายามช่วยเหลือ โดยสอนวิธีการต่างๆ สำหรับระงับความโกรธ วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับคนมักโกรธเท่านั้น แต่เป็นคติแก่ทุกคน ช่วยให้เห็นโทษของความโกรธ และมั่นในคุณของเมตตายิ่งขึ้น...
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓) เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระทำบุญ ๑๐๐ วัน นางสมศรี บัวทิพย์ทอง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
พิมพ์ครั้งแรก๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๔๓ เมษายน ๒๕๖๒
ISBN974-409-349-8, 974-89508-2-4, 974-7890-11-9
เลขหมู่BQ4360