ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย

ภาษาไทย
คำโปรย
"เสียงข้างมากตัดสินความต้องการได้

แต่ตัดสินความจริงไม่ได้"
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
พิมพ์ครั้งแรก๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-8346-49-8
เลขหมู่BQ4570.S7