เป็นสุขทุกเวลา

ภาษาไทย
คำโปรย
...หนังสือ "เป็นสุขทุกเวลา" เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือธรรม ๒ เรื่อง คือ "ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม" และ "รักษาใจ ยามป่วยไข้" นำมาพิมพ์รวมเล่ม แล้วตั้งชือใหม่ เพื่อให้เรียกขานง่าย โดยสาระของหนังสือทั้งสองเล่มนั้น เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ แม้แต่ในยามเจ็บไข้ โดยมีความสุขที่เป็๋นอิสระเป็นไทแก่ตนอย่างแท้จริง...
รวมเล่มมาจาก - ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม
- รักษาใจยามป่วยไข้
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๖) อายุมงคล ๘๐ ปี คุณยิ่งพันธุ์ มุนิกานนท์
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-575-261-4
เลขหมู่BQ4190