พรดีๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

ภาษาไทย
คำโปรย
..."ยิ้งชีวิตของเราผ่านกาลเวลาไปมากขึ้น แึก่เฒ่าชรามากขึ้น การอาศัยความสุขจากร่างกาย โดยพึ่งพาวัตถุภายนอก ก็ยิ่งทำได้น้อยลง แต่ตรงข้ามจะต้องหาความสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น"...
รวมเล่มมาจาก - พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
- พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-9600-72-7
เลขหมู่BQ4570.L5