การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาษาไทย
คำโปรย
... เมื่อพูดถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมองที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ทำอย่างไรจะให้มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ดี เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ดี เราต้องดูสภาพปัญหาปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นหรือปัญหาในสังคม ปัญหาในประเทศไทย หรือปัญหาของโลกก็ตาม สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาก่อน คือ สภาพสังคมไทย ซึ่งครอบคลุมไปถึงสภาพท้องถิ่นด้วย ...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คำบรรยายที่นำมาพิมพ์นี้ บางตอนเป็นเพียงสรุปความ
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBN974-7891-83-2
เลขหมู่BQ4570.E3