แสงเงินแสงทองของชีวิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นเล่มเดียวกับ - แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190