ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

ภาษาไทย
คำโปรย
...ควมมเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือ มีความเป็นไปอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้มาร่วมงานในวันปรีดี พนมยงค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๙)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๒) พิมพ์รวมเล่มกับหนังสือ "ความเป็นอนิจจังของสังคม"  (ปรีดี พนมยงค์)จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ หน้าปกชื่อ ความเป็นอนิจจังของสังคม
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
ISBN978-611-7056-07-9
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล