ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล