ปีใหม่ สดใส สุขสันต์

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ปีใหม่ สดใส สุขสันต์ เป็นการพิมพ์รวมเล่ม ๓ เรื่อง คือ ๑. ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที ๒. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ ๓. ความสุขจัดเป็นค่ๆ (จากหนังสือพุทธธรรม หน้า ๕๖๕)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย กลุ่มรักพุทธรักธรรม
พิมพ์ครั้งแรก๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล