อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์
แปลจาก - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN978-616-335-797-7
เลขหมู่BQ5805.T5