ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

ภาษาไทย
คำโปรย

ธุดงค์เป็นข้อปฏิบัติตามสมัครใจ ที่ทำได้ยากมากบ้างยากน้อยบ้าง แต่ก็มีพระที่ใจเข้มแข็งสมาทานถือสืบกันมาจนแน่นแฟ้น เข้าอยู่ในวิถีชีวิต เป็นความรู้ความเข้าใจสามัญในสังคมไทย

แต่น่าแปลกใจว่า เวลานี้ คนไทยชาวพุทธมากหลายจนเรียกได้ว่าทั่วๆ ไป แม้กระทั่งชาวบ้านพื้นถิ่นก็ไม่รู้จักพอที่จะมองออกได้ว่าธุดงค์คืออย่างไร พากันตื่นเต้นไปกับปรากฏการณ์วูบวาบแวววาว แล้วก็ไขว้เขวสับสนกันไป
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พิมพ์เป็นธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล