ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" Honouring the Claim 'We Love the King'

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก - ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล