การศึกษาฉบับง่าย Education made Easy ฉบับ 2 พากษ์

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-7892-27-8
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล