ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ / If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปล
รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-468-186-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล