ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ภาษาไทย
คำโปรย
...ได้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่เอื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐานจากการสมมติ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พลโท นายแพทย์ดำรงค์ ธนะชานันท์ ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBN974-7634-19-8
เลขหมู่BQ4570.L5