คติจตุคามรามเทพ

ภาษาไทย
คำโปรย
...พอมีกระแสพวกนี้ เราจับแกนของเรื่องให้ได้ และเจาะหาความรู้ที่โยงมาถึงธรรม แล้วก็มองเข้าทางที่จะให้ธรรมก้าวต่อไป อย่างเช่น คนนับถือจตุคามรามเทพ ในเมื่อจตุคามรามเทพเป็นเทพพิทักษ์พระธาตุ หัวใจของจตุคามรามเทพก็อยู่ที่พระธาตุ อย่างน้อยคุณก็ควรจะไปให้ถึงพระธาตุและให้ถึงไม่เฉพาะทางกาย แต่ให้ถึงจริงทั้งด้วยใจและด้วยปัญญา...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ และคณะผู้มาเยี่ยม ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ ๒๕๕๐
ISBN978-974-7628-89-0, 978-974-7628-84-5
เลขหมู่BL1225.J37