ความมั่นคงทางจิตใจ (ต้นฉบับที่แก้ไขส่วนบกพร่องแล้ว)

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่